BYLINKÁREŇ - v kocke                   

   (bylinky, v kocke, liečiteľ, aromaterapia, koreniny, kozmetika, herbár, pestovanie)

 
Acidá (anacidá)
Adsorbenciá
Adstringenciá
Afrodisiaká
Amára
Anafrodisiaká
Analgetiká
Anestetiká
Antacidá (antiacidá)
Anthelmintiká
Aromatiká

Antiastmatiká
Antidiabetiká
Antidiaroiká (obstipanciá)
Antidysmenoroiká
Antiepileptiká - pozri antikonvulzíva
Antiflogistiká
Antiftiziká (antituberkulotiká)
Antihemoroidáliá
Antihidrotiká
Antikoagulanciá
Antikonvulzíva

Antimenoragiká (menostatiká)
Antineuralgiká
Antipyretiká (antifebriliá, febrifugá, hypotermiká)
Antireumatiká (antiartritiká)
Antiseptiká
Antisklerotiká
Antitrombotiká
Antitusiká

Balneologiká
Centrálne stimulanciá
Depuratíva (hemokatartiká)
Prostriedky čistiace krv (pozri metaboliká)
Derivanciá (iritanciá)
Dermatologiká (dermatiká)
Dezinficienciá
Diaforetiká (sudorifiká)
Diuretiká

Emenagogá
Emetiká (vomitíva)
Emolienciá
Expektoranciá

Gargarizmä
Gynekologiká
Hemokatartiká (depuratíva) 
Prostriedky čistiace krv (pozri metaboliká)
Hemostyptiká (hemostatiká)
Hypnotiká
Hypotoniká - hypotenzíva
Prostriedky na zníženie krvného tlaku (pozri ďalej vazodilatanciá)
Cholagogá
Insekticídy

Kardiaká
Karminatíva
Konspergenciá
Korigenciá
Laktagogá (galaktagogá)
Laxanciá (Iaxatíva)
Metaboliká

Mucilaginóza
Nervína
Oftalmologíká
Parasympatikolytiká
Parasympatikomimetiká
Roboranciá (toniká)
Sedatíva
Sekretolytiká (sekretomotoriká)
Spazmolytiká (antispazmodiká)
Stomachiká (digestíva)
Stomatologiká (stomatiká)

Urologiká
Uterotoniká
Vazodilatanciá
Vitaminiferum

: bylinky : liečiteľ : aromaterapia: koreniny : kozmetika: herbár : pestovanie :

» zber
» sušenie
» uskladnenie
» vlastnosti
» použitie
» popis 


 
 
 
 

: bylinkáreň :

 
 


 

 

: bylinkáreň :