: best-links :: my-bookmarks :: káva :

NAJ.sk

BYLINKÁREŇ - fytoterapia                    

( bylinky, v kocke, liečiteľ, aromaterapia, koreniny, kozmetika, herbár, pestovanie, fytoterapia)

 
ČO JE NÁPLŇOU PRÁCE FYTOTERAPEUTA?  
 
Návšteva u fytoterapeuta sa vôbec nelíši od návštevy rodinného lekára - alebo skôr od návštevy lekára, ako vyzerala pred štyridsiatimi alebo päťdesiatimi rokmi. Skutočne, prístup mnohých fytoterapeutov možno stotožniť s prístupom chápavého lekára: trpezlivo počúvajú, kladú otázky, aby odhalili dôležité príznaky, a používajú osvedčené diagnostické postupy - meranie pulzu, kontrolu jazyka a sietnice, 
počúvanie hrudného šelestu, palpáciu brucha na identifikovanie príčin bolesti alebo 
skúšanie reflexov. 
Medzi jednoduché klinické skúšky môže patriť analýza moču alebo zisťovanie hladiny hemoglobínu z kvapky krvi. Preštudujú si pacientovu anamnézu, budú sa zaujímať o súčasné ochorenie, výskyt chorôb v rodine, alergie, spôsob stravovania a života, stresy a trápenia.
Ak pacient už užíva syntetické lieky, musí to fytoterapeutovi oznámiť. Fytoterapeut by určite neodporúčal vysadiť životne dôležité lieky, ale treba posúdiť akúkoľvek vzájomnú nezlučiteľnosť syntetických liekov s rastlinnými liekmi. Mnohí pacienti sa orientujú na rastliny len preto, lebo si z rozličných dôvodov prajú postupne vyradiť farmaceutické lieky, a preto treba - najlepšie za podpory odborného pacientovho lekára a v spolupráci s ním - navrhnúť bezpečný postup ich náhrady miernejšími rastlinnými prípravkami. 
Liečebné prostriedky z rastlín môžu pomôcť napr. tým trpiacim, ktorí sa pokúšajú zbaviť návyku na sedatíva alebo tabletky na spanie, alebo môžu byť alternatívou pre tých, ktorí trpia na vedľajšie účinky nesteroidných protizápalových liekov pri artritíde.
Niektorí fytoterapeuti idú polokonzervatívnou cestou a predpisujú rastlinné liečivé 
prípravky na zmiernenie príznakov tak, aby dosiahli účinok podobný hromadne vyrábaným liekom, kým iní sa zameriavajú na holistickú liečbu a hlavný dôraz kladú na zmenu životného štýlu. Môžu upozorňovať na jedlá, ktorým sa treba vyhnúť alebo ktorých treba jesť viac, odporúčať relaxačné cvičenia alebo Bachove liečivé prípravky z kvetov, ktoré poáhajú emocionálnym faktorom ovplyvňovať citovú rovnováhu. 
Po každej konzultácii sa rastlinná liečba pravdepodobne trocha upraví tak, aby odrážala zmeny stavu.
Po skončení konzultácie fytoterapeut zostaví recept obsahujúci tinktúry, krémy, oleje, prášky, kapsuly alebo sušené rastliny. Nech je už liečebný prostriedok akýkoľvek, liečba je obojstranným procesom, v ktorom pacienti musia prevziať zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne sa na ňom zúčastňovať.
 
Kto sú  FYTOTERAPEUTI? Aká úloha v medicíne im patrí v rôznych krajinách?


  :
fytoterapia :

 : bylinkáreň :

 
: bylinky : v kocke : liečiteľ : aromaterapia : koreniny : kozmetika : herbár : pestovanie : fytoterapia :