: best-links : : my-bookmarks : : káva :

NAJ.sk

BYLINKÁREŇ - fytoterapia                    

( bylinky, v kocke, liečiteľ, aromaterapia, koreniny, kozmetika, herbár, pestovanie, fytoterapia)

   

 
KTO SÚ FYTOTERAPEUTI?  
 
Prax a predpisy sa v rôznych krajinách dosť podstatne odlišujú. 

v ČÍNE je tradičná rastlinná medicína dostupná vo všetkých nemocniciach ako alternatíva západnej medicíny 

v JAPONSKU sú rastlinné liečivé prípravky dostupné ako súčasť základnej liečby

vo FRANCÚZSKU sú lekári-fytoterapeuti takmer vždy vyštudovaní doktori medicíny alebo fytoterapeuti, ktorí liečbu rastlinami študovali v rámci postgraduálneho štúdia
 
v NEMECKU získavajú alternatívni lekári odbornosť ako Heilpraktiker (liečitelia s 
licenciou na prírodnú liečbu) a majú porovnateľný status s oficiálnymi praktickými 
lekármi; dokonca aj oficiálni praktickí lekári môžu predpisovať rastlinné prípravky, 
pretože sú farmaceutickou drogou

Na mnohých východoeurópskych lekárskych fakultách štúdium rastlinných liekov zostáva dôležitou súčasťou učebných osnov.

VEĽKÁ BRITÁNIA má osvedčený systém na zaškolenie lekárov - fytoterapeutov, ktorí nemusia nevyhnutne získať aj inú lekársku kvalifikáciu. Národný inštitút fytoterapeutov (The National Institute of Medical Herbalists) bol založený r. 1864. Jeho členovia získavajú kvalifikáciu skúškou, ktorú robia po štyroch až piatich rokoch špecializovaného štúdia. 
Kurzy, ktoré vo Veľkej Británii organizuje Škola fytoterapie (School of Phytoteraphy), navštevujú študenti z mnohých krajín a členov tohto inštitútu možno nájsť - aj keď lenv malom počte - na celom svete.

Členovia používajú za svojím menom skratku MNIMH alebo FNIMH.

v AUSTRÁLII sú školení fytoterapeuti právoplatnými členmi Národnej asociácie 
fytoterapeutov Austrálie (National Herbalists Association of Australia) a za svojím menom si uvádzajú skratku NHAA. Vláda ich označuje ako odborníkov na starostlivosť o zdravie (Health Care Pro- fessionals).

V iných častiach sveta vrátane niektorých štátov USA, ktokoľvek, kto predpíše rastlinný prípravok, alebo sa vyhlási za liečiteľa-fytoterapeuta, ocitne sa mimo zákona; aj keď samoliečba rastlinami je povolená. V iných krajinách zas môže ktokoľvek, či už školený alebo neškolený, podnikať ako fytoterapeut a pripravovať všetky "lieky" bez ohľadu na to, či sú vhodné, alebo nie.

u NÁS sa už 2 - 3 roky rozpráva o otvorení vysokoškolského bakalárskeho štúdia (na lekárskej fakulte) - opatrovatelstvo so špecializáciou prírodné liečivá.. 
V tomto roku bol prijatý zákon o právnej zodpovednosti bylinkárov, liečitelov, fytoterapeutov za ich liečebné metódy.

Čo je náplňou práce fytoterapeuta? 


  :
fytoterapia :

 : bylinkáreň :

: bylinky : v kocke : liečiteľ : aromaterapia : koreniny : kozmetika : herbár : pestovanie : fytoterapia :